Disclaimer


Disclaimer voor www.vicservices.eu
VIC Services (Kamer van Koophandel: 74096796) verleent u hierbij toegang tot www.vicservices.eu en nodigt u uit de hier aangeboden diensten.

VIC Services behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of te verwijderen zonder daarover te hoeven communiceren.

Beperkte aansprakelijkheid
VIC Services spant zich in om de inhoud op www.vicservices.eu zo vaak mogelijk te actualiseren en / of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en / of onjuist is.

De op www.vicservices.eu aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van VIC Services.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.vicservices.eu onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Op basis van dergelijke fouten komt geen contract tot stand.
Op www.vicservices.eu zijn hyperlinks opgenomen naar websites of diensten van derden terwijl VIC Services nimmer enige daaraan gerelateerde aansprakelijkheid kan aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij VIC Services.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan ​​zonder schriftelijke toestemming van VIC Services, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), en tenzij anders aangegeven zoals het is.